Prazvláštní zvířata na planetě III


Ptakopysk (Ornithorhynchus anatinus) – jedná se o endemický druh, který žije pouze v Austrálii a v Tasmánii a zároveň patří k tÄ›m nejpodivnÄ›jším zvířatům; v nÄ›Äem se totiž podobá savcům, v jiném ptákům; a jak by taky ne – patří totiž do řádu ptakoÅ™itných, což je v podstatÄ› evoluÄní mezistupeň mezi ptáky a savci. Ptakopysk není ani oÅ¡klivý jako nÄ›která prapodivná zvířata, dalo by se dokonce říci, že je svým způsobem i roztomilý.

ptakopysk

Jeho zobák vypadá jako kachní, tÄ›lo je pokryté hnÄ›dou srstí, ocas je podobný bobřímu, na nohou má plovací blány, postavení kostí v ramenním pletenci se podobá plazům; a stejnÄ› jako plazi má postavené nohy – tedy nikoliv pod sebou, ale po stranách. PÅ™es vÅ¡echny svoje podivnosti ho k savcům Å™adíme, avÅ¡ak s tou výjimkou, že nerodí živá mláÄata, nýbrž klade vejce. MláÄata ptakopyska mají zuby stoliÄky se tÅ™emi hroty, což je příznak savců, avÅ¡ak v dospívání zuby vymizí. Zadní nohy má opatÅ™eny jedovatými ostruhami.

ryba

Batfish, netopýří ryba, ryba s Äervenými rty (Ogcocephalus darwinii, parvus) – název netopýří se vžil kvůli dlouhým prsním ploutvím, pÅ™ipomínajícím křídla netopýra. Tyto prazvláštní ryby žijí v Tichém oceánu v oblastech kolem Galapág a Peru, a to jak na dnÄ›, tak i na korálových útesech. Jejich zvláštní morfologie jim neumožňuje dobÅ™e plavat, ale spíš se díky postavení ploutví prsních, pánevních a Å™itních pohybují jakýmsi posunováním po dnÄ›. NÄ›které druhy batfish jsou jedovaté, jiné mají na tÄ›le velmi ostré trny, které je chrání pÅ™ed predátory. V dospÄ›losti se u tÄ›chto ryb pÅ™emÄ›ní hÅ™betní ploutev na jediný velký trnový výběžek, který vyrůstá už z hlavy. Netopýří ryby dosahují délky cca 40 cm, jejich barva je svÄ›tle hnÄ›dá až Å¡edivá, bÅ™icho má bílé stínování. V moÅ™i příliÅ¡ vidÄ›t není. Jediné, co je na ní výrazné jsou sytÄ› rudé rty, což s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností souvisí s upoutáním partnera, avÅ¡ak tyto výzkumy jeÅ¡tÄ› nejsou zdaleka u konce.

 

Powered by: Wordpress