Kdy je možný prodej sro

Každému podnikateli se může stát, že chce svou firmu prodat. To platí i v případě společnosti s ručením omezeným. Zde však platí určitá pravidla a postupy, které je podle zákona potřeba dodržovat, pokud chceme, aby vše proběhlo legálně.

V první řadě je zde fakt, že každá společnost s ručením omezeným má dva majitele. Jistě, jeden z nich má menší práva než ten druhý, avšak prodej sro musí odsouhlasit oba. Pokud by jeden z nich odmítl, pak není možné jej uskutečnit. V takovém případě, pokud se majitelé nedohodnou, nedojde k prodeji ale k zániku firmy.

sídlo společnosti s ručením omezeným

To se však většinou nestává, neboť oba jsou si vědomi toho, že prodej je mnohem výnosnější. A čas v podnikání je naučil chopit se každé příležitosti, která jim může přinést peníze. Zde je však otázkou, zda chtějí odstoupit oba, nebo jen jeden. I to je potřeba vyřešit, a podle toho také formulovat kupní smlouvu.

Pokud již prodej proběhne, je potřeba nahlásit příslušné změny na živnostenském úřadě. Pokud již nebudeme podnikat, je dobré si nechat zrušit nebo alespoň pozastavit živnostenský list, abychom zbytečně nemuseli platit daně. A samozřejmě je nutné zajistit převod na nové majitele, což může nějakou dobu trvat.

podpis smlouvy o prodeji společnosti

Dále je nutné mít ošetřenu finanční stránku věci. Nejčastější praxí je, že jsou peníze uschovány u třetí strany, nejčastěji u notáře, až do doby, než proběhne převod práv. Do té doby s nimi nemůže manipulovat ani jedna ze stran. Teprve poté, co je nový majitel zapsán v obchodním rejstříku, jsou uvolněny a prodávající s nimi může manipulovat.

Rozhodně se tedy nejedná o tak jednoduchý proces, jak by se mohlo zdát. Toho by si měly být obě strany vědomy a být s tím srozuměny. Vše by navíc mělo být jasně vyznačeno ve smlouvě. Předejde se tak případným nedorozuměním, která by mohla celý proces zkomplikovat. O to totiž nikdo nestojí.

Powered by: Wordpress