Digitální zpracování

Úspora času

Když ještě nebyly počítače tak rozšířené a finančně dostupné, tak se evidence vedla na papír. I takové účetnictví fungovalo pomocí kalkulačky a ručního počítání. Dnes jsme právě díky počítačům a kancelářským programům od této práce oproštění, protože vše snadno zaneseme do potřebného souboru.

papírové účetnictví

Následně můžeme pohodlně potřebné informace vyhledávat a kdykoliv budeme potřebovat měnit. U již zmíněného účetnictví můžeme mít vypravovanou tabulku, do které naťukáme vstupní hodnoty a ona nám už vše potřebné spočítá dle přednastavených vzorců a funkcí. Jistě uznáte, že je to mnohem rychlejší a efektivnější. Dnes jsme ve fázi, kdy na počítačích programujeme další stroje a ty samostatně fungují, což jenom potvrzuje, že elektronika je velmi důležitá a má perspektivu i do budoucna. Bude se tedy měnit do jisté míry i trh práce, s čímž je potřeba počítat. U některých profesí je nedostatek již nyní.

Virtuální prohlídka

Takové digitalizace můžeme využít, pokud máme vlastní firmu a chtěli bychom míst virtuální prohlídku, kterou si kdokoliv může prohlédnout kdykoliv na internetu. To ho může přesvědčit, že nás navštíví i ve skutečnosti. Virtuální prohlídky se tvoří pomocí 360° kamer, které zaberou vše okolo sebe, takže my při prohlížení klikáme, kam chceme jít a díváme se všude kolem sebe. 3D scan https://www.scan360.cz/sluzby/pri-prodeji-nemovitosti/matterport se může náramně hodit při prodeji nemovitosti.

VR brýle

Běžně se totiž musí zájemce domluvit s prodejcem na nějaký čas a potom společně prostory prochází. Zájemci se pochopitelně budova nemusí líbit, takže pro obě strany to moc přínosné nebylo a strávený čas mohli investovat do něčeho jiného. Proto je právě výhodné mít virtuální prohlídku, kdy si zájemci vše prohlédnou nejdříve na internetu. Následně vědí, co je čeká při osobní prohlídce, takže šance že bydlení skutečně koupí je mnohonásobně vyšší. Jak vypadá výsledek skenování si můžete prohlédnout na webu poskytovatele.

Powered by: Wordpress