Jak mohou některá zvířata přežít i v chladném klimatu


Zvířata jsou rozšířena po celé planetÄ›, mnohdy i tam, kde bychom to neÄekali. Najdeme je uprostÅ™ed horkých pouÅ¡tí, ale také v mrazivé tundÅ™e. NÄ›které druhy se dokonce usídlili i v AntarktidÄ›. Je vÅ¡ak otázkou, proÄ zůstávají v tak nehostinných podmínkách a nepÅ™esunout do pÅ™eci jen teplejšího klimatu. I to má vÅ¡ak své důvody.

 

i v těchto pustinách je život

 

Tím první je, že jsou pro život v těžkých mrazech velmi dobÅ™e vybaveni, aÅ¥ už díky husté srsti Äi peří, silné vrstvÄ› tuku, nebo kombinaci obojího. Tyto adaptace, které jim umožňují zvládat život v nehostinných podmínkách, jim vÅ¡ak zároveň mnohdy zabraňují žít v teplejších konÄinách. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, pokud by mÄ›li konstantnÄ› vyšší teplotu, tak by se neustále pÅ™ehřívali.

 

SamozÅ™ejmÄ› můžeme namítnout, že například zoologické zahrady chovají lední medvÄ›dy Äi tuÄňáky ve venkovních výbÄ›zích bez jakýchkoliv problémů. To vÅ¡ak není tak docela pravda – staÄí se podívat, kolik Äasu tato zvířata tráví ve vodÄ›. ZvláštÄ› v parném létÄ› je pro nÄ› pobyt zde prakticky utrpením, a to i pÅ™es nejlepší péÄi, kterou jsou jim oÅ¡etÅ™ovatelé schopni poskytnout.

 

skupina tuÄňáků s mládÄ›tem

 

AÄkoliv se to pak nezdá, život v mrazivých podmínkách má jeÅ¡tÄ› další výhody. Tou první je malá konkurence. Nemusí soupeÅ™it s ostatními druhy o potravu, a ani se tolik obávat, že jim predátoÅ™i zaútoÄí na mláÄata.  JistÄ›, není to stoprocentní – například právÄ› tuÄňáci jsou Äastým cílem hladových dravých ptáků, avÅ¡ak jejich frekvence je rozhodnÄ› nižší, než jaká by byla, kdyby žili severnÄ›ji.

 

Pokud jde o potravu, pak vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto druhů se živí rybami. A tÄ›ch je i v tÄ›chto podmínkách pomÄ›rnÄ› hojné množství. Nemusí tak mít strach, že budou hladovÄ›t. V podstatÄ› tak mají vÅ¡e, co potÅ™ebují – díky jejich tÄ›lesné výbavÄ› jim je dostateÄné teplo, nemusí se bát predátorů a potravy je také dostatek.

 

Jediné, co je v souÄasné dobÄ› ohrožuje, a to stále více, je globální zmÄ›na klimatu a s ní spojené zvyÅ¡ování průmÄ›rné teploty a tání ledovců. To by pro nÄ› mohla být dokonce koneÄná.

Powered by: Wordpress