Aby proběhlo stěhování firmy v Praze bez problémů


Máte v úmyslu přestěhovat vaši firmu a začínáte s přípravnou fází a kontaktem stěhovací firmy? Pak si uvědomte, že je zapotřebí toto řešit v poměrně značném předstihu, nejlépe jednoho až dvou měsíců. Na jaké záležitosti se při stěhování firem v Praze zapomíná?

Pověření dílčích zodpovědných vedoucí náplní práce – moudrý šéf firmy si svolá všechny své dílčí vedoucí a pověří je jednotlivými úkoly, za které ponesou zodpovědnost v souvislosti s přípravou na stěhování. Patří sem zejména balení věcí do kartonových krabic, obstarání balicího a výplňového materiálu, skartace nepotřebných dokumentů a zabezpečení firemní dokumentace pro jednotlivé úseky, označení zabalených věcí, aby bylo patrné, z jaké kanceláře pochází, a také osobní zainteresování zaměstnanců z firemního fondu. Zaměstnanci by měli mít k dispozici ve fázi balení věcí mimořádné občerstvení z důvodu většího výdeje fyzických sil, například objednání dodávky pizzy, zajištění obložených chlebíčků, sladkých zákusků, čaje, kávy a třeba i potravin z prodejny zdravé výživy.

stěhování kanceláře

Parkovací místo – zástupce firmy musí včas domluvit se stěhovací firmou dle rozsahu stěhovaných předmětů počet a velikost stěhovacích vozů a zajistit pro ně parkovací místa. Toto je zejména v Praze ožehavý problém, který vyžaduje podání žádosti v měsíčním předstihu na odbor dopravy příslušného magistrátu.

organizace práce

Zajištění chodu firmy na novém místě – může se vám stát, že veškeré úsilí a energii směřujete na stěhovací akci, ale zapomenete se soustředit na nové působiště. Tam bude zapotřebí mít podchycené stejné provozní záležitosti, jako na starém místě, tedy například kvalitu osvětlení kanceláří, podlahovou krytinu, strukturovanou kabeláž pro počítačovou síť, zajištění úklidových prací, malování interiéru, rozmístění odpočinkových zón, zajištění nápojových automatů a obecně stravování zaměstnanců atp.

Powered by: Wordpress