Staré parkety opět jako nové


PÅ™estÄ›hovali jste se do staršího domu, který plánujete zrekonstruovat. Pod starým linoleem jste nalezli nÄ›kolik desítek let staré dÅ™evÄ›né parkety. Až na to, že jsou zaÅ¡edlé, jim nic není. DÅ™evÄ›ná podlaha je právÄ› to, co jste vždycky chtÄ›li, tak proÄ vyhazovat peníze za nÄ›co jiného? Byla by pÅ™ece Å¡koda se dÅ™evÄ›ných parket zbavovat. Ale jdou opravit tak, aby vypadali opÄ›t jako nové? Ano, jdou. StaÄí zkuÅ¡ená firma na renovace parket, jakou jsme my. Po naÅ¡em zásahu již parkety nebudou zaÅ¡edlé a získají nový vzhled, který si uchovají po dlouhá léta. DÅ™evÄ›né podlahy jsou stále velmi moderní a oblíbené. A zda jsou nové, Äi pouze zrenovované, je po naÅ¡em zásahu k nerozeznání.

Kvalitní služby

Nabízíme vám samotné brouÅ¡ení parket, Äi jejich renovaci v podobÄ› brouÅ¡ení, tmelení a lakování. Je samozÅ™ejmé, že v případÄ› velkého poÅ¡kození jednotlivých parket, je nahradíme novými. Lakování provádíme ve dvou Äi tÅ™ech vrstvách, podle domluvy s vámi, na základÄ› toho, jak bude podlaha zatěžována. VaÅ¡e spokojenost je pro nás prioritou.

Powered by: Wordpress