Když se v bytovém domě nenajde vhodný správce


Správci v bytových domech to nemají snadné. Zodpovídají za mnoho činností, které se vyskytují v objektu s několika spoluvlastníky, a tím pádem tu také vzniká řada neshod a stresujících situací. Dalo by se říci, že jde o nevděčnou záležitost, kterou také někteří lidé odmítají provádět. Jenže někdo se o dům v tomto smyslu musí postarat, jinak by tu docházelo ke zbytečným škodám na majetku a s tím souvisejícím nepříjemnostem.

panelový dům

Jisté řešení by tu bylo, a sice bytové družstvo Brno, které si vezme na starost veškeré právní úkony, a dohlédne na všechny záležitosti ohledně fungování bytového domu od A do Z. Jaké výhody to přináší obyvatelům jednotlivých bytů?

Snadná domluva – vzhledem k tomu, že jde o externí firmu, je snazší ukládat jí i individuální požadavky. Lidé v domě se nemusí mezi sebou dohadovat a kritizovat správce objektu, který by byl jedním z nich. Nepanuje tu zášť a závist, protože všichni ví, že správcem je pověřená osoba, a je placená z bytového fondu.

Právní povědomí – externí správci domů jsou právně uvědomělí a zdatní a nezapomínají na žádné důležité momenty v souvislosti se správou objektu. Znají příslušné předpisy a zákony, což laická osoba může podcenit nebo opomíjet.

bytový dům

Vysvětluje a navrhuje řešení – v případě, že se vyskytne nějaká událost, která vyžaduje rychlý zásah, externí správce může navrhnout více možných řešení na domovní schůzi, a z nich se pak vybere hlasováním to nejvhodnější. Týká se to například různých oprav a rekonstrukcí či mimořádných situací, jako jsou živelné pohromy.

Stres – externího správce si sice lidé platí, podobně jako domovní úklidovou službu, ale odpadá jim stres, protože ví, že se někdo fundovaný postará jak o úklid, tak i o vedení agendy a správu domu. A stresu je dnes kolem nás až dost, proto je rozumné postupně stresové situace řešit a cíleně se jim vyhýbat.

Powered by: Wordpress